خانه کرایی دو اطاقه
  • اشپز خانه مناسب همراه با برق مستقل

کرایی
$.100

Bedrooms
2
Bathrooms
1
Area
0 Sq
City
کابل
Category
خانه
Address
ناحیه ۴ شهرنو ایستگاه اول کلوله پشته

Posted by

NWD

Description

خانه کرایی دو اطاقه به شکل آپارتمان بیدون گراچ 
یک باب آپارتمان با دو اطاق، یک دهلیز، حمام و اشپز خانه مناسب همراه با برق مستقل (حویلی مشترک بیدون گراچ) به کرایه ماهوار هفت هزار پنجصد (7500) افغانی به فامیل های محترم که تعداد شان بیشتر از سه نفر نباشد به کرایه داده میشود.
نوت: موقعیت خانه داخل کوچه بوده فاصله خانه از سرک عمومی ۳ دقیقه و موقعیت خانه داخل کوچه 50 متر

ادرس: کابل / ناحیه ۴ شهرنو ایستگاه اول کلوله پشته مقابل کوچه رادیو کلید نزدیک مسجد امام رضا خانه (112)

شماره تماس:
0747073209
0785152020


Location on Map