خانه کرایی کابل ناحیه هفت
  • کرایه(1,000)یک هزار دالر امریکای با جور امد

کرایی
$.1000

Bedrooms
16
Bathrooms
11
Area
0 Sq
City
کابل
Category
خانه
Address
ګذرګاه کوچه ناحیه هفت

Posted by

NWD

Description

#خانه کرایی کابل ناحیه هفت!

#دارای(16)اطاق(11)تشناب(4)اشپزخانه اب و برق موتراو میباشد! برای مکتب ،شفاء خانه دفتر بهترین موقعیت!

#ادرس ګذرګاه کوچه ناحیه هفت!

#کرایه(1,000)یک هزار دالر امریکای با جور امد!

#برای معلومات بیشتر با رهنمای معاملات خالد وزیری یا با شمارها ذیل با تماس شوید!

#شمارها تماس:(0782846161)0776001616)


Location on Map