خانه فروشی واقع کابل ناحیه هفت
  • لطفا با رهنمای معاملات حیات الله سلیمان خیل به تماس شوید

فروشی
$.115000

Bedrooms
7
Bathrooms
4
Area
0 Sq
City
کابل
Category
خانه
Address
رهنمای جای رایس روبرو تانک تیل احمد یار

Posted by

NWD

Description

#خانه فروشی واقع کابل ناحیه هفت!

#دارای سه نیم منزل(7)اطاق(4)تشناب (2)اشپزخانه با سیستم عصری اعمار ګردیده، اب وبرق داره در ګراج دو موتر جای دارد خانه نوش است نمره راسته است!

#مساحت زمین یکنیم بیسواه!

#ادرس جای ريس پهلوی شهرک نيله باغ!

#قیمت (115,000)یک لک پنزده هزار دالر با جور امد!
#برای معلومات بیشتر با رهنمای معاملات حیات الله سلیمان خیل یا با شمارها ذیل با تماس شوید!

#ادرس رهنمای جای رایس روبرو تانک تیل احمد یار

#شمارها تماس:(0780250298)(0776660614)

#شماره واټساف،ایمو،وایبر(0776660614)


Location on Map