خانه فروشی کابل واقع ناحيه شش
  • شماره.واټساف،ایمو.وایبر 0776660614

فروشی
$.75000

Bedrooms
5
Bathrooms
3
Area
185 Sq
City
کابل
Category
خانه
Address
دارالمان عقب قصر انار

Posted by

NWD

Description

#خانه فروشی کابل واقع ناحيه شش!

#دارای سه منزل(5)اطاق(2)اشپزخانه(3)تشناب،فول تهکو اب برق موتراو با سیستم عصری اعمار ګردیده!

#مساحت زمین(185)متر مربع ،چیزی کم دو بیسوه!

#ادرس سرک دارالمان جای رایس پشتی قصر انار!

#قیمت:(75,000)هفتاد پنج هزار دالر با جور امد!

#برای معلومات بیشتر با رهنمای معاملات حیات الله سلیمان خیل یا با شمارها ذیل با تماس شوید!
#ادرس رهنمای معاملات:سرک دارالامان جای رایس روبروی تانک تیل احمد یار!
#شمارها تماس:(0780250298)(0776660614)
#شماره.واټساف،ایمو.وایبر(0776660614)


Location on Map