میدان فوتسال و موتر شویی
  • میدان فوتسال و موتر شویی

فروشی
$.200000

Bedrooms
0
Bathrooms
0
Area
1500 Sq
City
مزار
Category
زمین
Address
مزار شریف

Posted by

Ahmad Honest

Description

تماس  0797264500  عرفان ?


Location on Map